ما و خوشبختی یهویی !

ماهایی که با موسیقی حالمون عوض میشه، بلدیم تو کتاب غرق بشیم، فیلم دیدن روحمونو تازه میکنه، از اینکه بلدیم صدای یه ساز رو در بیاریم شعف همه ی وجودمونو می گیره، پول جمع می کنیم که تو یه شب دو ساعت لذت تئاتر رو نوش جان کنیم. ماها خوشبختیم.

ماهایی که نور آفتاب رو می فهمیم، شب رو دوست داریم. پشت پنجره برای پرنده های شهر دونه می ریزیم و از دیدن غذا خوردنشون عاشق می شیم. ماهایی که از حیوونا می ترسیم اما اگر یادمون بمونه استخونای غذا رو برای گربه های ترسناکه ( ! ) شهر جدا می کنیم.ماهایی که شبا وقتی از خستگی یه روز شلوغ پلوغ کاری و زندگی می افتیم رو تخت و نا خودآگاه لبخند می زنیم و کیف می کنیم و خدا رو شکر . ماها خوشبتیم

ماهایی که بلدیم از موفقیت دوستمون به اندازه موفقیت خودمون خوشحال بشیم. وقتی خبر بچه دار شدن دوستمونو می شنویم بجای که به فکر پول و گرونی پوشک و غذا و زندگیش باشیم با بقیه سر دختر یا پسر بودنش شرط بندی می کنیم. ماها خوشبخیتم.

دقیقا برای همین دلایل ساده، ما کمرنگ ها اما پر اثرها، ماهایی که تو رفاقت همه چی از پول و وقت و زندگیمون میذاریم برای  خوش حال کردن رفیقمون و خوب کردن حالش. ماهایی که برامون مهمه همه ازمون خاطره خوب داشته باشن. برامون مهمه رفیقمون دلش ازمون راضی باشه. ماها خوشبخیتم. خوشبخت اما تنها !

/ 0 نظر / 20 بازدید